מה ניתן לעשות?

לקחת אחריות!

חוגי בית – התארגנות הורית

אנו מגיעים אליכם ההורים ברחבי הארץ. מעניקים לכם כלים ומידע אודות בתי הספר, עובדות שלא הכרתם. מעניקים ליווי ואמצעים אפקטיביים כיצד ניתן לפעול ולהשפיע לשינוי.

מעורבות הורים

זכותכם על פי חוק חינוך ממלכתי לדרוש ממוסד החינוכי להיצמד להנחיות משרד החינוך ולסרב לתוכניות שאינן הולמות את מטרות המשרד.באמצעות ועד ההורים ומחוץ לו. זכותכם לפי חוק האפוטרופסות לדרוש ולקבל מידע מלא לגבי התוכן הנלמד, ועל גופים שנכנסים ללמד .

גיוס הורים נוספים

סייעו לנו לגייס עוד הורים, גם מבתי ספר ויישובים אחרים המעוניינים לפעול למען חינוך ילדינו המחובר למסורת ולציונות.